Kẹo ngậm nicotine là sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá dưới dạng ngậm tan trong thời gian 20-30 phút. Sẽ làm tiêu biến cơn thèm hút thuốc của bạn bằng liệu pháp nicotine thay thế, nhiều nghiên cứu cho thấy khả năng cai thuốc lá thành công tăng gấp hai lần khi sử dụng phương pháp này

SALE 17%
950.000VNĐ
SALE 34%
115.000VNĐ432.000VNĐ
SALE 24%
799.000VNĐ
SALE 22%
1.095.000VNĐ
SALE 17%
950.000VNĐ
SALE 25%
1.195.000VNĐ
SALE 14%
899.000VNĐ
SALE 35%
650.000VNĐ
SALE 19%
1.050.000VNĐ
SALE 34%
115.000VNĐ432.000VNĐ
error: Content is protected !!