Kẹo ngậm nicotine là sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá dưới dạng ngậm tan trong thời gian 20-30 phút. Sẽ làm tiêu biến cơn thèm hút thuốc của bạn bằng liệu pháp nicotine thay thế, nhiều nghiên cứu cho thấy khả năng cai thuốc lá thành công tăng gấp hai lần khi sử dụng phương pháp này

845.000VNĐ
115.000VNĐ432.000VNĐ
799.000VNĐ
1.095.000VNĐ
845.000VNĐ
1.195.000VNĐ
899.000VNĐ
650.000VNĐ
1.050.000VNĐ
115.000VNĐ432.000VNĐ
error: Content is protected !!