Kẹo ngậm nicotine là sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá dưới dạng ngậm tan trong thời gian 20-30 phút. Sẽ làm tiêu biến cơn thèm hút thuốc của bạn bằng liệu pháp nicotine thay thế, nhiều nghiên cứu cho thấy khả năng cai thuốc lá thành công tăng gấp hai lần khi sử dụng phương pháp này

On Sale
Sale!
%
Off
27
Save 305.000VNĐ
305000VNĐ
27%
305000
VNĐ
Original price was: 1.150.000VNĐ.Current price is: 845.000VNĐ.
115.000VNĐ432.000VNĐ
On Sale
Sale!
%
Off
24
Save 251.000VNĐ
251000VNĐ
24%
251000
VNĐ
Original price was: 1.050.000VNĐ.Current price is: 799.000VNĐ.
On Sale
Sale!
%
Off
22
Save 300.000VNĐ
300000VNĐ
22%
300000
VNĐ
Original price was: 1.395.000VNĐ.Current price is: 1.095.000VNĐ.
On Sale
Sale!
%
Off
27
Save 305.000VNĐ
305000VNĐ
27%
305000
VNĐ
Original price was: 1.150.000VNĐ.Current price is: 845.000VNĐ.
On Sale
Sale!
%
Off
25
Save 400.000VNĐ
400000VNĐ
25%
400000
VNĐ
Original price was: 1.595.000VNĐ.Current price is: 1.195.000VNĐ.
On Sale
Sale!
%
Off
42
Save 570.000VNĐ
570000VNĐ
42%
570000
VNĐ
Original price was: 1.369.000VNĐ.Current price is: 799.000VNĐ.
On Sale
Sale!
%
Off
35
Save 345.000VNĐ
345000VNĐ
35%
345000
VNĐ
Original price was: 995.000VNĐ.Current price is: 650.000VNĐ.
On Sale
Sale!
%
Off
19
Save 240.000VNĐ
240000VNĐ
19%
240000
VNĐ
Original price was: 1.290.000VNĐ.Current price is: 1.050.000VNĐ.
115.000VNĐ432.000VNĐ
error: Content is protected !!