Miếng dán Nicoderm Clear Nicotine Patches Step 2 14mg hộp 14 miếng

1.450.000VNĐ 1.395.000VNĐ

Miếng dán Nicoderm Clear Nicotine hỗ trợ cai thuốc lá tốt hơn bằng cách giải phóng một liều nicotine điều trị làm giảm dần cơn thèm hút thuốc

  • Miễn phí giao hàng Đơn> 500.0000.
  • In Stock

    Quick Order Order and delivery fast