Miếng dán Nicotinell 14mg TTS20 Step 2 hộp 7 miếng

785.000VNĐ 650.000VNĐ

Miếng dán Nicotinell với công thức đặc biệt miếng dán Nicotine sẽ giúp bạn kiểm soát cơn thèm hút thuốc trong 24 giờ. Nếu bạn hút thuốc dưới 10 điếu trong ngày hãy sử dụng Nicotinell 14mg Step 2.

Promotion

  • Free Ship with Order >2,000,000 VNĐ.
  • Gift Eucryl Toothpaste
  • Code: Dis5 5% with Order 3,000,000 VND
  • In Stock

    Quick Order Order and delivery fast